ایزو گینر نوترابولیک

IsoGainer Nutrabolics

برند: دسته بندی: کربوهیدرات گینر (کربوپروتئین)
فرمول تسريع توليد تودۀ عضلاني با قدرت كاملكسب توده عضلاني با كيفيت نوعي چالش است. راه حل آن اصلاح تغذيه در دو حوزۀ اساسي است: 1- افزايش نسبت كالري جذبي به كالري مصرفي 2- افزودن كالري با نسبت صحيح پروتئين به هيدروكربن به چربي نوترابوليك ايزوگينر را در مقابله با اين چالش توليد كرد.
تماس بگیرید


نظرات کاربران (0)

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 - پنجشنبه 9 تا 14
021-66929591 | 0912-1784698 | info@gerdoofit.com