برنامه تمرینی

1397-04-09

چگونه عضلات بدن را کات و تفکیک کنیم؟

با انجام ۵ حرکت گردشی که در جدول این مطلب درج شده، به سایز عضلانی و بدنی کات و تفکیک شده دست پیدا کنید. این چند حرکت سازنده را می­ توانید در هر جایی اجرا نمایید.